AGM, EFB OCH GEL

BATTERIER MED SÄRSKILD PRESTANDA

Tudor och Exides AGM-, EFB- och GEL-batterier är utvecklade för fordon som ställer särskilda krav på prestanda. Många fritidsfordon och båtar kräver batterier med speciella egenskaper. Det gör också mikrohybridbilar med Start-Stop-system och personbilar med mycket elektrisk utrustning, som till exempel polisbilar och ambulanser. För de här fordonen finns Tudor och Exides AGM, EFB och GEL.