TUDOR EFB

Steget före.

LVSV_16

Vi startade utvecklingen av EFB-batterier i ett tidigt skede och lanserade teknologin under 2008 som alternativ till AGM-batterier för små och medelstora bilar med Start-Stop-system. Resultatet av denna utveckling tillsammans med erfarenheter och feedback från samarbetet med ledande biltillverkare har lett till att vår teknologi numera anses vara den mest avancerade i branschen.

Den senaste generationens EFB-batterier har avsevärt förbättrade prestanda vad avser laddningsmottaglighet och cyklingslivslängd tack vare nya blylegeringar och unika koltillsatser. EFB-batterierna är lämpliga för bilar med Start-Stopsystem i eventuell kombination med regenerativ bromskraftåtervinning och andra bränslebesparande funktioner.

 

EFB

Fördelar
›› Hög laddningsmottaglighet
›› 3 gånger högre cyklingslivslängd jämfört med standardbatterier
›› Optimerade för användning i partiellt laddningstillstånd
›› Idealiska för små och medelstora bilar med Start-Stop och
andra bränslebesparande funktioner
›› Tillförlitlig konstruktion med hög säkerhet
›› Lämpliga för montage i motorrum
›› Konstruerade med modernast tillgängliga teknologi – godkänd
av biltillverkarna
›› Ett begränsat antal typer som täcker en stor del av bilparken
›› Låg självurladdning som medför lång hållbarhet i lager

 

LV 3DX GRID  LVSV_3_2  LVSV_3_3  LV Intensive use  3X cyklingar

 

LVSV_6

 

LVSV_7

 

EFB