TUDOR HIGH TECH

BÄST

bilbatteri

LVTU_15

De nya High Tech Carbon Boost batterierna har upp till 50 % högre laddningsmottaglighet än vanliga standardbatterier. Detta är möjligt tack vare att det aktiva materialet i de negativa plattorna har extra tillsats av kol, en egenutvecklad teknik som Exide introducerade vid utvecklingen av AGM- och EFB- batterierna.

 

Fördelar
›› 30 % extra startkraft
›› Upp till 50 % högre laddningsmottaglighet
›› Idealiska för bilar med mycket elektrisk utrustning
och starka motorer
›› Idealiska för varma och kalla klimat och i stadskörning
›› Konstruktion baserad på erfarenheter från originalbatterier
till bilindustrin
›› Uppfyller de krav som ställs på OE-batterier
›› Stort sortiment som täcker cirka 90 % av bilparken

 

Super fast recharge  LV 3DX GRID  LV super power  LV superior equipment  LV extreme climate

 

LVSV_10

Under urladdning bildas icke-ledande sulfatkristaller som successivt
försämrar den elektriska ledningsförmågan i plattorna.
Tack vare koltillsatserna bibehålles en bättre ledningsförmåga
under urladdningen vilket medför att laddningsmottagligheten
blir betydligt bättre än för batterier utan denna typ av tillsats.

 

LVSV_17

 

LV high tech carbon boost

High Tech Carbon Boost förbättrar laddningsmottagligheten
med upp till 50% på ett delvis urladdat batteri vilket medför
generellt högre laddningstillstånd på batterierna och avsevärt
mindre risk att råka ut för tomt batteri.

LV Super fast recharge