TUDOR TECHNICA

BÄTTRE

Fördelar:
›› 15 % extra startkraft
›› Allround batteri för normal användning
›› Komplett sortiment som täcker i stort sett 100 % av bilparken
›› Konstruktion baserad på erfarenheter från originalbatterier för bilindustrin

 

LV 3DX GRID  LV medium power  LV standard equipment